สถิติอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

15 ธันวาคม 57 / อ่าน : 12,129

สถิติอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย            19   ล้านคัน

รถยนต์                                       13   ล้านคัน 

รวม                                           32  ล้านคัน

อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556  เสียชีวิต 14,789 คน

บาดเจ็บ 1 ล้านคนต่อปี                    เฉลี่ยวันละ 2,739 คน

เฉลี่ยผู้เสียชีวิตวันละ 40 คน        เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.6 คน

อัตราการสวมหมวกกันน็อกในประเทศไทย ผู้ขับขี่ ร้อยละ 51 ผู้ซ้อนท้าย ร้อยละ 19 

รวมผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย ร้อยละ 43                  เด็กเล็ก ร้อยละ 7

10 จังหวัดที่ใส่หมวกสูงสุด

 1. กรุงเทพฯ                  ร้อยละ 80
 2. ภูเก็ต                       ร้อยละ 68
 3. นนทบุรี                     ร้อยละ 65
 4. สมุทรปราการ              ร้อยละ 60
 5. ตราด                       ร้อยละ 56
 6. ปทุมธานี                   ร้อยละ 55
 7. นครศรีธรรมราช          ร้อยละ 53
 8. พิษณุโลก                  ร้อยละ 49
 9. นครราชสีมา               ร้อยละ 49
 10. สิงห์บุรี                     ร้อยละ 49

10 จังหวัดที่สวมหมวกต่ำสุด

 1. บึงกาฬ                    ร้อยละ 17
 2. นครพนม                  ร้อยละ 17
 3. นราธิวาส                  ร้อยละ 18
 4. ยะลา                       ร้อยละ 18
 5. ปัตตานี                    ร้อยละ 20
 6. ร้อยเอ็ด                   ร้อยละ 21
 7. ชัยภูมิ                     ร้อยละ 23
 8. ฉะเชิงเทรา                อยละ 24
 9. จันทบุรี                    ร้อยละ 25
 10. แพร่                       ร้อยละ 25  

10 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย 

 1. จังหวัดนครราชสีมา    
 2. กรุงเทพมหานคร                
 3. นครศรีธรรมราช                 
 4. สงขลา                    
 5. สุราษฎร์ธานี            
 6. เชียงใหม่                 
 7. บุรีรัมย์                   
 8. เพชรบูรณ์               
 9. ขอนแก่น 
 10. สุพรรณบุรี               

10 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

 1. กรุงเทพมหานคร                
 2. นครศรีธรรมราช                 
 3. นครราชสีมา             
 4. สุราษฎร์ธานี            
 5. สงขลา                    
 6. ศรีสะเกษ                 
 7. ลำปาง                    
 8. เชียงราย                 
 9. ฉะเชิงเทรา               
 10. เชียงใหม่                 

10 อันดับประเภทยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสูด

 1. รถจักรยานยนต์
 2. รถยนต์
 3. เดินเท้า
 4. รถปิคอัพ
 5. รถจักรยาน
 6. รถบรรทุก
 7. รถบัส
 8. รถสามล้อ
 9. รถอีแต๋น
 10. รถซาเล้ง สามล้อ

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

เวลา    00.01 – 04.00 น.               ร้อยละ 8.06

เวลา    04.01 – 08.00 น.               ร้อยละ 8.72

เวลา    08.01 – 12.00 น.                ร้อยละ 16.61

เวลา    12.01 – 16.00 น.                ร้อยละ 20.95

เวลา    16.01 – 20.00 น.                ร้อยละ 29

เวลา    20.01 – 24.00 น.               ร้อยละ 16.66

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

 1. ถนนกรมทางหลวง           ร้อยละ 44.74
 2. ถนนใน อบต./ หมู่บ้าน      ร้อยละ 25.51
 3. ถนนในเมือง (เทศบาล)     ร้อยละ 11.52
 4. ถนนกรมทางหลวงชนบท    ร้อยละ 13.08
 5. อื่นๆ                            ร้อยละ 5.15

 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

 

 1. เมาสุรา
 2. ขับรถเร็วเกินกำหนด
 3. ตัดหน้ากระชั้นชิด
 4. ทัศนวิสัยไม่ดี
 5. หลับใน
 6. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
 7. แซงรถในที่คับขัน
 8. โทรศัพท์ขณะขับรถ
 9. บรรทุกเกินอัตรา
 10. มีสิ่งกีดขวางบนถนน

 

10 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่ำสุด 

 1. แม่ฮ่องสอน                  
 2. สมุทรสงคราม     
 3. นนทบุรี                                 
 4. ยะลา
 5. อ่างทอง             
 6. บึงกาฬ              
 7. ระนอง               
 8. อำนาจเจริญ       
 9. น่าน
 10. นครนายก           

10 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรต่ำสุด

 1. นนทบุรี             
 2. มุกดาหาร           
 3. แม่ฮ่องสอน                  
 4. บึงกาฬ              
 5. สมุทรสงคราม     
 6. ระนอง               
 7. สตูล                  
 8. หนองคาย           
 9. นราธิวาส  
 10. หนองบัวลำภู       

10 จังหวัดที่มีจับกุมดำเนินคดีเมาแล้วขับสูงสุด 

 1. กรุงเทพมหานคร            
 2. ขอนแก่น                      
 3. สุรินทร์                                          
 4. ตาก                           
 5. เชียงใหม่            
 6. สุราษฎร์ธานี                           
 7. ลพบุรี                         
 8. อุบลราชธานี                           
 9. นครราชสีมา  
 10. ชัยภูมิ      

10 จังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอัตรา 1แสนต่อประชากร

แยกเป็นรายจังหวัด

 1. ระยอง                     ร้อยละ 49.75   ต่อ1 แสนประชากร
 2. ชลบุรี                      ร้อยละ 46.18   ต่อ1 แสนประชากร
 3. จันทบุรี                     ร้อยละ 44.74   ต่อ1 แสนประชากร
 4. ชุมพร                      ร้อยละ 41.62   ต่อ1 แสนประชากร
 5. ฉะเชิงเทรา                ร้อยละ 41.14   ต่อ1 แสนประชากร
 6. ประจวบคีรีขันธ์            ร้อยละ 40.49   ต่อ1 แสนประชากร
 7. ปราจีนบุรี                  ร้อยละ37.69    ต่อ1 แสนประชากร
 8. ชัยนาท                    ร้อยละ 36.64   ต่อ1 แสนประชากร
 9. เพชรบูรณ์                 ร้อยละ 36.17   ต่อ1 แสนประชากร
 10. ภูเก็ต                      ร้อยละ 36.14   ต่อ1 แสนประชากร

10 จังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอัตรา 1แสนต่อประชากร 

แยกเป็นรายจังหวัด 

 1. กรุงเทพมหานคร        ร้อยละ 4.38   ต่อ1 แสนประชากร
 2. แม่ฮ่องสอน              ร้อยละ 6.93   ต่อ1 แสนประชากร
 3. นนทบุรี                   ร้อยละ 8.18   ต่อ1 แสนประชากร
 4. บึงกาฬ                    ร้อยละ 8.20   ต่อ1 แสนประชากร
 5. ปัตตานี                    ร้อยละ 9.33   ต่อ1 แสนประชากร
 6. หนองบัวลำภู             ร้อยละ 10.67   ต่อ1 แสนประชากร
 7. อำนาจเจริญ              ร้อยละ 12.03   ต่อ1 แสนประชากร
 8. ปทุมธานี                  ร้อยละ 12.07   ต่อ1 แสนประชากร
 9. สมุทรปราการ             ร้อยละ 12.25   ต่อ1 แสนประชากร
 10. ศรีสะเกษ                  ร้อยละ 12.81   ต่อ1 แสนประชากร

10 อันดับประเภทยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสูด

 1. รถจักรยานยนต์
 2. รถยนต์
 3. เดินเท้า
 4. รถปิคอัพ
 5. รถจักรยาน
 6. รถบรรทุก
 7. รถบัส
 8. รถสามล้อ
 9. รถอีแต๋น
 10. รถซาเล้ง สามล้อ

เดือนที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

 1. เดือนพฤศจิกายน        1,427   ราย
 2. เดือนมีนาคม             1,351   ราย
 3. เดือนเมษายน            1,302   ราย
 4. เดือนธันวาคม            1,297   ราย
 5. เดือนมกราคม            1,297   ราย
 6. เดือนตุลาคม             1,217   ราย
 7. เดือนมิถุนายน            1,199   ราย
 8. เดือนกุมภาพันธ์          1,180   ราย
 9. เดือนพฤษภาคม          1,172   ราย
 10. เดือนกรกฎาคม           1,150  ราย
 11. เดือนสิงหาคม            1,113   ราย
 12. เดือนกันยายน            1,084  ราย

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101