ประกาศ รับอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับ

16 พฤษภาคม 61 / อ่าน : 59


 

        มูลนิธิเมาไม่ขับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือหยุดคนเมาไม่ให้มาขับรถบนท้องถนนมีความประสงค์จะขอรับอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน

คุณสมบัติของอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับ

  1. เป็นบุคคลไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือถ้าดื่มต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะ
  2. มีความสนใจทำงานเพื่อส่วนรวม
  3. สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของมูลนิธิเมาไม่ขับได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับ

  1. สมัครเป็นอาสาสมัครโดย ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์มูลนิธิเมาไม่ขับ www.ddd.or.th กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาที่อีเมล์ ddd@ddd.or.th
  2. เมื่อท่านสมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับแล้ว ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะติดต่อขอนัดหมายท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเมาไม่ขับตามแต่ที่ท่านจะสะดวกเป็นกรณี ๆ ไป

หมายเหตุ      

  •  อาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นการทำงานเสียสละเพื่อสังคมไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ นอกจากความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเสียสละเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
  •  อาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับจะต้องมีความประพฤติอยู่ในกฎระเบียบของมูลนิธิเมาไม่ขับอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ความเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับไปกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ภาพพจน์ของมูลนิธิเมาไม่ขับเสื่อมเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
  •  กรณีที่อาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับกระทำการที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับภาพพจน์ของมูลนิธิเมาไม่ขับในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ของมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าวคือ ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา มูลนิธิเมาไม่ขับถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและผิดต่อกฎระเบียบของมูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิเมาไม่ขับจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้อาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับในทันที

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101