เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา

28 มิถุนายน 61 / อ่าน : 450

           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามโครงการรวมพลังดเครือข่ายร่วมต้านการถูกล่อลวง พร้อมใจป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน จากภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประบาชน เวลา 09.00 น. บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101