เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

31 สิงหาคม 61 / อ่าน : 513

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101