เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ส่งกรานต์ ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งหมอชิต

10 เมษายน 62 / อ่าน : 356

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ส่งกรานต์ ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งหมอชิต ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101