เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี เดินรณรงค์เมาไม่ขับ อำเภอคลองหลวง

24 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 602

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัลลพ สาลี ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการเดินรณรงค์เมาไม่ขับอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ (นายอำเภอคลองหลวง) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด/ตัดริบบิ้น และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม วงโยธวาธิต คณะครู นักเรียน /ตำรวจภูธรคลองหลวง/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี /สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี)/ศูนย์วิทยุ วัฒนะปทุมธานี (รถพยาบาลมูลนิธิปอเต็กตึ้ง) และกลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ จากบริษัท ปตท./บริษัทโตโยต้า/ธนาคารไทยพาณิชย์ ในนามศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดปทุมธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งจักได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101