เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ หน้าศูนย์กาดำรงชีวิตอิสระ ปทุมธานี

6 มกราคม 64 / อ่าน : 128

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้าศูนย์กาดำรงชีวิตอิสระ ปทุมธานี  ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101