มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบู๊ธ ในวันเด็กแห่งชาติ

14 มกราคม 60

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 บริเวณสวนสัตว์เขาดิน มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบู๊ธ เล่มเกม แจกหมวกกันน๊อค เนื่องในวันเด็ก โดยมีเด็กๆ ให้ความสนใจมากมาย