เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลพบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณปั้มน้ำมันสหกรณ์ก้าวไกล

8 มกราคม 60

          วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลพบุรี ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณปั้มน้ำมันสหกรณ์ก้าวไกล