เครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี

30 ธันวาคม 59

           วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์สานงานเครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมกับสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับทางเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงผิดที่จะตามมาในช่วงปีใหม่ ให้กับผู้โดยสารที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศบาลปีใหม่ ณ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา