เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการสำรวจเหยื่อเมาแล้วขับ

18 กุมภาพันธ์ 60

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการสำรวจเหยื่อเมาแล้วขับ (ค้นหาคนพิการจากการได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร) รายใหม่ เมื่อวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา