เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงแสน

1 มกราคม 60

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงแสน ที่ผ่านมา