เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาย 2

26 กุมภาพันธ์ 60

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาย 2 ที่ผ่านมา