เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ หมู่บ้านจามจุรี

22 มกราคม 60

         ผลการดำเนินงานโครงการชวนทำความดี ขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสมาชิกเหยื่อเมาไม่ขับเขตหนองจอกและจิตอาสาได้ร่วมแจกlสติกเกอร์เมาไม่ขับ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณหมู่บ้านจามจุรี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านจามจุรี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เวลา 17.00 – 19.00 น เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องการเมาแล้วขับ และอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนเป็นการปลูกจิตสำนึกของผู้ขับขี่ยานยนต์ ซึ่งจะต้องรักษากฎจราจรและการให้ทางกับผู้ขับขี่คนอื่นเพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัวเพื่อการเดินทางไป กลับอย่างปลอดภัย และประชาชนที่ได้รับเอกสารและพระบรมฉายาลักษณ์ต่างขอบคุณและชื่นชมในการทำความดีของเหยื่อเมาแล้วขับและจิตอาสาที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและให้ความร่วมมือในการร่วมรณรงค์เป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ