เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ ตั้งด่านกับตำรวจ สภอ.แม่ปิง บริเวณสี่แยกหนองหอย

14 กุมภาพันธ์ 60

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและเหยื่อ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมรณรงค์ ตั้งด่านกับตำรวจ สภอ.แม่ปิง บริเวณสี่แยกหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่