เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ บริเวณ อำเภอวังน้ำเย็น

13 เมษายน 60

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ อำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา