เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสามแยกรถไฟ

13 เมษายน 60

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสามแยกรถไฟ เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา