ผวจ.น่าน ผอ.ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน (ศปถ.น่าน) เป็น ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน

11 เมษายน 60

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน ผอ.ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน (ศปถ.น่าน) เป็น ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน มี คณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาชีวศึกษา มูลนิธิ สมาคม ชมรม อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย โดย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง มอบหมายให้ นพ.ชรินทร์ ดีปินตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม กำหนดรณรงค์เข้มข้นช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า ” ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดน่าน ได้เตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ซักซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ทุกรพ. การเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ระบบสำรองโลหิต ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)” และการจัดการด้านข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงการสอบสวนสาเหตุการตายเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง