เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)

14 เมษายน 60

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา