เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนบ้าน โคกเจริญ

15 เมษายน 60

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนบ้าน โคกเจริญ เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา