เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาดนัดเสาไห้

28 ธันวาคม 60

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณตลาดนัดเสาไห้ ที่ผ่านมา