เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณหน้าวัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมือง

28 ธันวาคม 60

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้าวัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมือง ที่ผ่านมา