เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

13 เมษายน 61

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ที่ผ่านมา