รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์ ชื่นบาน ส่งแรงงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย บริเวณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน

5 เมษายน 61

          นายมุรธาธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์ ชื่นบาน ส่งแรงงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3 , สวัสดิการคุ้มครองแรงงานนครราชสีมา,นายจ้าง2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา และ ลูกจ้าง เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก บริเวณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา