เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฝาย

26 กุมภาพันธ์ 61

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดลำปาง โดยเปิดเวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์ สรุป สภาพปัญหา การทำงานการรณรงค์เมาไม่ขับ ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฝาย อ.เมือง