เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอโพนพิสัย

23 กุมภาพันธ์ 61

            เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดหนองคาย โดยเปิดเวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์ สรุป สภาพปัญหา การทำงานการรณรงค์เมาไม่ขับ ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอโพนพิสัย