เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการค้นหาจุดเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจร

6 กุมภาพันธ์ 61

            เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการค้นหาจุดเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจร โดยค้นพบสภาพพื้นที่ ถนนชำรุด และเส้นแบ่งการจราจรไม่มีและบางแห่งไม่ชัดเจน ขาดสัญญาณไฟจราจรบางสี่แยกและสามแยก