เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการค้นหาจุดเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจร

14 กุมภาพันธ์ 61

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการค้นหาจุดเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจร โดยค้นพบสภาพพื้นที่ โค้งอันตราย และเส้นแบ่งการจราจรไม่มีและบางแห่งไม่ชัดเจน ขาดสัญญาณไฟจราจรบางสี่แยกและสามแยก