เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดวัฒนธรรม กาดกองเก่า

27 มกราคม 61

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์เมาไม่ขับ สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย บริเวณ ตลาดวัฒนธรรม กาดกองเก่า ที่ผ่านมา