เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

26 กุมภาพันธ์ 62

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ ที่ผ่านมา