เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน

10 มีนาคม 62

         วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เวลา 15:30 - 18:00 น. ที่ผ่านมา