เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ บริเวณ โรงเรียนตากแดด ม.2 อ.เมือง

5 เมษายน 62

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 บริเวณ โรงเรียนตากแดด ม.2 อ.เมือง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา