เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมปิดศูนย์ปฎิบัติการ ร่วมป้องกันฯ ณ ศาลากลาง

18 เมษายน 62

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 นางสาวญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมปิดศูนย์ปฎิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ ณ ศาลากลาง หลังใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี