เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนเมืองเลย

14 มิถุนายน 62

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่โรงเรียนเมืองเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา