เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

29 สิงหาคม 63

            เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดสดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลา 13.00 -17.00 น. ที่ผ่านมา