เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ งานวันลอยกระทง ตำบลโคกก่อ

6 มกราคม 66

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ แจกสื่อสติกเกอร์ในงานวันลอยกระทง ตำบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 - .21.30. น.