Logo alt

มูลนิธิเมาไม่ขับ


มูลนิธิเมาไม่ขับ เสนอแก้ไขบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตาย จากโทษจำคุก 3-10 ปี เป็น แก้ไขเพิ่มโทษเป็นจำคุก 12-15 ปี เพื่อไม่ให้มีการรอการลงโทษ (รอลงอาญา)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่?
ผู้ตอบแบบสำรวจ