เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดออมสิน และตลาดราชวงศ์

30 พฤษภาคม 64

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดออมสิน และตลาดราชวงศ์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา