เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี

15 พฤษภาคม 65

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์  รณรงค์เมาไม่ขับโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานพิธีบวช นาคหมู่ บูชาครูพ่อปู่ท้าวเวชสุวรรณ  บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา