เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาดแลงบ้านบก ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์

22 ตุลาคม 60

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายฤทธิชัย สดใส พนักงานปฏิบัติการพิเศษ บ.เบทาโกร จำกัด ตำแหน่งนายกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อ.กันทรลักษ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ นำสมาชิก อาสาสมัคร เหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการ แจกสื่อ สติกเกอร์ ประชาสำพันธ์ บริเวณตลาดแลงบ้านบก ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ