กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนบ้าน โคกเจริญ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนบ้าน โคกเจริญ เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ลานด้านหน้า CentralPlaza WestGate

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ลานด้านหน้า CentralPlaza WestGate เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสามแยกรถไฟ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสามแยกรถไฟ เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งจังหวัด

         นายจันทร์หอม หมู่โยธา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดชัยภูมิ นำสมาชิกฯ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งจังหวัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

ผวจ.น่าน ผอ.ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน (ศปถ.น่าน) เป็น ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน ผอ.ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน (ศปถ.น่าน) เป็น ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน มี คณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาชีวศึกษา มูลนิธิ สมาคม ชมรม อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย.......

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจ สภ.ภูเพียง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภ.ภูเพียง เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจคลองสาม

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจคลองสาม เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

9 เม.ย. 61 / อ่าน 0


หน้า 1 จาก 525, แสดง 8, จำนวน 4200 รายการ