กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ที่ผ่านมา

2 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์ ชื่นบาน ส่งแรงงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย บริเวณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน

         นายมุรธาธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์ ชื่นบาน ส่งแรงงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยเขต 3 , สวัสดิการคุ้มครองแรงงานนครราชสีมา,นายจ้าง2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา และ ลูกจ้าง เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก บริเวณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

2 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครศรีธรรมราช รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณหน่วยบริการประชาชน สี่แยกเบญจมฯ

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน สี่แยกเบญจมฯ

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน สี่แยกเทพา

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน สี่แยกเทพา

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ สถานีรถไฟดอนเมือง

           เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ สถานีรถไฟดอนเมือง

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน้า Big C

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน้า Big C

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน้าตลาดสด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน้าตลาดสด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน่วยบริการประชาชนดงเสือเหลือง

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชนดงเสือเหลือง ที่ผ่านมา

22 พ.ย. 61 / อ่าน 0


หน้า 1 จาก 567, แสดง 8, จำนวน 4534 รายการ