กิจกรรม


เครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อปพร. และเจ้าหน้าร่วมกันรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชน สามแยกตำรวจชุมชนตำบลท่าลี่

         เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อปพร และเจ้าหน้าร่วมกันรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชน จุดที่ 1 สามแยกตำรวจชุมชนตำบลท่าลี่

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนบ้านสีออ อำเภอกุมภวาปี

         เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อปพร และเจ้าหน้าร่วมกันรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชนบ้านสีออ อำเภอกุมภวาปี

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.กลางใหญ่

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.กลางใหญ่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจ สภ.อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภอ.เมือง เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลนครรังสิต

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 11-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

12 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมออกบูธ งานสงกรานต์โนแอล รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ Limelight Avenue Phuket

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมออกบูธ งานสงกรานต์โนแอล รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้นักท่องเที่ยง บริเวณ Limelight Avenue Phuket เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

12 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเหมืองง่า

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้นักท่องเที่ยว บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเหมืองง่า เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

12 ธ.ค. 60 / อ่าน 0


หน้า 1 จาก 512, แสดง 8, จำนวน 4089 รายการ