เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด โครงการ ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2561 7 วันอันตราย

10 เมษายน 61

         วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ ได้พาเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมพิธี โครงการ ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2561 7 วันอันตรายขับขี่ปลอดภัย ” รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2561 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ข่วงประตูท่าแพ