เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ วัดสันป่าสัก แม่แตง

11 เมษายน 61

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ “โครงการขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ช่วงก่อน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้อาสมัครทำความดี สำนักงานคุมประพฤติ ณ วัดสันป่าสัก แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่