เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายมอบป้ายเมาไม่ขับเพื่อใช้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดบริการประชาชน แม่แฝก แม่โจ้ และแม่ไคร้

11 เมษายน 61

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายมอบป้ายเมาไม่ขับเพื่อใช้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2561 จาก บริษัท จานดาวเทียม Psi ณ จุดบริการประชาชน แม่แฝก แม่โจ้ และแม่ไคร้