เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเมาไม่ขับ ณ โรงอาหารชั้น 2 บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)

13 เมษายน 61

          วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเมาไม่ขับ แก่พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จำนวน 300 คน (รอบละ 150 คน สองกะ) “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ตายเป็นศูนย์) ณ โรงอาหารชั้น 2 บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมุ่ที่ 4 ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน