เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

1 พฤศจิกายน 65

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน  โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 436 คน ได้รับหมวกกันน็อค 150 ใบ มีนักเรียนใส่หมวกกันน็อค ชาย 52 คน หญิง 61 คน ประมาณ 81 %  ของจำนวนนักเรียนที่ได้รับมอบหมวกกันน็อค