เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนัดชัยมงคล เขตปทุมวัน

2 พฤศจิกายน 65

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน   โรงเรียนัดชัยมงคล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 167 คน ได้รับหมวกกันน็อค 150 ใบ มีนักเรียนใส่หมวกกันน็อค ชาย 20 คน หญิง 47 คน ประมาณ 32 %  ของจำนวนนักเรียนที่ได้รับมอบหมวกกันน็อค