เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน

3 พฤศจิกายน 65

           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 452 คน ได้รับหมวกกันน็อค 150 ใบ มีนักเรียนใส่หมวกกันน็อค ชาย 35 คน หญิง 57 คน ประมาณ 61 %  ของจำนวนนักเรียนที่ได้รับมอบหมวกกันน็อค