เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านสี่แยกทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์

4 มกราคม 67

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านสี่แยกทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา