เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

22 เมษายน 67

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นางสุวรรณ ยายมาก พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง  7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นายอมรเทพ ปรีคำ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดพังงา เป็นตัวเเทนรับหนังสือ  ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา